PŘEMETENÍ NA MEZISTĚNY

Návrat z dovolené nebyl tak v klidu jak jsem si přál. Podezření na mor plodu na sousedním stanovišti, čekání na vyšetření vzorku a rozhodnutí o převzetí tohoto nového stanoviště mě postavilo před mnoho nových problémů. Přestože výsledek vyšetření byl negativní rozhodl jsem podezřelá včelstva zlikvidovat radikálním způsobem. Spálení včelstev plných medu ale podle informací zkušených včelařů zase není taková legrace jak by se zdálo. Údajně to vyžaduje množství dřeva na vytvoření dostatečné teploty a velikosti ohniště. Vyřešil jsem to použitím sudu, do kterého jsem krumpáčem nadělal otvory. Vysoká teplota v ohništi vytvořila oheň s krátkým plamenem a bez kouře. I tak spálení jednoho včelstva na 4 nástavcích trvalo cca 1 hodinu. Ostatní včelstva jsem rozhodl přemést na mezistěny do nových nástavků na jinou rámkovou míru. Přemetení jsem prováděl v posledním týdnu v srpnu ještě za teplého počasí. Každý den jedno včelstvo. Do druhého prázdného nástavku jsem vložil 5 litrový kbelík s roztokem cukru a hrstí slámy. Včelstva během týdne odebrala 4 kbelíky (16 kg cukru) a zcela postavila 9 mezistěn. Při přemetení jsem roztřídil souše na určené k vyřezání, na určené k vytočení a na souše s plodem. Plodové souše jsem přidal k oddělkům a rojům na stanovišti. Po dvou týdnech budou také přemetena a vytočena. Včelstva budou mít ještě celé září na to aby si doplnila bílkovinné zásoby ze zbytků kvetoucího porostu zlatobýlu a hořčice.

Zkušenost s přemetením na konci léta mě přesvědčila o použitelnosti této metody pro použití při překládání včelstev na jinou rámkovou míru se současným ozdravením a radikálním oddělením včelstva od případně kontaminovaného díla. Včelstva dokázala, že i v pozdním létě jsou schopna vytvořit kvalitní dílo ve velmi krátké době. Jaká radost, že něco funguje a přitom tento způsob tzv. norského zimování se ve světě běžně používá.

01.JPG
sud na bezpečnou likvidaci starých úlů

 

24.JPG

perfektní hoření bez dýmu zajišťuje dostatečný přísun vzduchu

25.JPG

jeden úl o 4 nástavcích během 1 hodiny

   
02.JPG
čerstvě přemetené včelstvo
03.JPG
stanoviště s přemetenými včelstvy
04.JPG
plodové plásty ze včelstev na oddělcích a rojích
05.JPG
krmný kbelík v čerstvě přemeteném včelstvu
22.JPG
06.JPG
krmené včelstvo po čtyřech dnech
07.JPG
 krásný pohled na pěkné dílo
08.JPG
vystavené souše
09.JPG

 

10.JPG


11.JPG
2. etapa přemetení oddělků s přidaným plodem po 14-ti dnech
12.JPG
 oddělky odebírají cukr v půli září
13.JPG
vystavené souše
14.JPG 15.JPG
čerstvě přemetený oddělek, s krmným prostorem odděleným od plodiště folií s otvorem
21.JPG
 

 
         
16.JPG
jediné z 10-ti včelstev, které odmítlo přejít na mezistěny a svéhlavě staví pouze divočinu pod folií
17.JPG
 
18.JPG

19.JPG 20.JPG
mezistěn se 14-dní ani nevšimly, nepomohla ani vložená postavenou souš